Konec institutu domluvy i blokového řízení. Strážníci přitvrdili

Konec institutu domluvy i blokového řízení. Strážníci přitvrdili
ilustrační foto

Od 1. července začal platit zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přináší desítky změn, na které se museli pečlivě připravit i městští strážníci. Jde o nové názvosloví, oprávnění, postupy a způsoby řešení situací.

Změny a skutková podstata se dotknou i dalších sedmdesáti zákonů. Od nového pololetí vymizí z terminologie správní delikt a je nahrazen přestupkem i pro právnické osoby nebo podnikatele. Blokové řízení je nahrazeno příkazem na místě bez možnosti odvolání s tím, že strážníci mohou nově uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.

Kromě pokuty může strážník uložit i mírnější postih ve formě napomenutí, které nahrazuje dřívější tzv. domluvu a nebude mít již pouze ústní charakter. Napomenutí bude vyhotoveno písemně a u některých vybraných přestupků bude zaneseno do Evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. V případě recidivy může být k této skutečnosti přihlíženo.

Zákon nově definuje přitěžující a polehčující okolnosti nebo organizátora, návodce a pomocníka přestupku.

Strážníci od 1. července projednávají příkazem na místě přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku , proti občanskému soužití, proti majetku či proti pořádku ve státní správě spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci.

Na reformě pracovalo ministerstvo vnitra deset let. Nový zákon mnohé z přestupků terminologicky přiblížil trestnímu právu. (red)

Ilustrační foto: ber

Komentáře

Jen aby se trestalo například i to,že městský úředník-tedy dnes návodce a pomocník, z dopravy napomáhá a nabádá řidiče jezdit do zákazů.

Poslat nový komentář