Prostějov čeká sociologický průzkum

Prostějov čeká sociologický průzkum
ilustrační foto

Cílem průzkumu je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od 15. září do poloviny listopadu 2017. Dotazování bude probíhat formou osobního rozhovoru a otázky se budou týkat každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se náhodně vybrané domácnosti k ničemu nezavazují.

Nejedná se o komerční, ale o významný akademický/vědecký výzkumný program, v jehož rámci probíhají každoročně šetření na různá témata už více než 30 let. V současné době se účastní 45 zemí z celého světa. Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti v oblasti sociologie, politologie a ekonomie a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle 225 301 639.

(Zdroj: MMPv)

Poslat nový komentář