Autobusová doprava v Prostějově bude i nadále dotována

Autobusová doprava v Prostějově bude i nadále dotována
ilustrační foto

Radní chtějí i nadále pokračovat ve stávajícím systému financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Doporučují proto zastupitelům schválit dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, kterým se stanovuje příspěvek města Prostějova Olomouckému kraji pro roky 2018 a 2019 ve výši 3 078 250 korun ročně.

„Tento příspěvek činil v letech 2015 až 2017 každoročně 3 096 380 korun. Jeho výše činí na jednoho obyvatele 70 korun. Tento způsob spolufinancování se týká všech obcí Olomouckého kraje,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Smetana. Jak doplnil vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená smlouva upravovala platby jenom pro roky 2015 – 2017, je třeba uzavřít dodatek smlouvy, kterým budou upraveny platby v letech 2018 a 2019. Výše doplatku je ponechána ve stejné výši. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář