Kauza krajského pozemku u KaSC zatím bez řešení

Kauza krajského pozemku u KaSC zatím bez řešení
ilustrační foto mapa

Jak PvNovinky informovaly, společnost Manthellan požádala Olomoucký kraj o prodej pozemku KaSCentra v Prostějově. Za metr chce zaplatit 2700 korun.  Zastupitelé města Prostějova na svém prosincovém jednání rozhodli, že se do záměru přihlásí. Jak jednání dopadlo, zatím není jasné. 

"Záměrem Olomouckého kraje je odprodat nemovitý majetek, pozemek parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve výši 180 900 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,"  lze se dočíst na úřední desce města Prostějova.  

"Je zde možnost, že by bylo uplatněno přednostní kupní právo města, které vlastní všechny okolní pozemky. Zvažujeme také možnost směny s krajem za jiný pozemek," uvedla primátorka Alena Rašková. Město tak učinilo do 8. ledna 2018, kdy byl stanoven termín pro podání přihlášek. 

"K uvedené záležitosti nemáme z KÚ žádné nové informace," sdělila redakci mluvčí radnice Anna Kajlíková. (ber)

 

Komentáře

Předkupní právo souseda je silnější. Pokud ne, nežijeme fakt v právním státě. A má li státní správa nadbytečný majetek, ze zákona ho musí nabídnout jiným státním orgánům, tedy kraj nabízí městu. Až potom komukoliv. Co na to říkají vládci kraje z ANO2011.?? P.

Poslat nový komentář