Fakultní nemocnice Olomouc pořádá akreditovaný kurz pro sanitáře

Fakultní nemocnice Olomouc pořádá akreditovaný kurz pro sanitáře
ilustrační foto

Zájemcům, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví a jsou ochotni se vzdělávat, nabízí Fakultní nemocnice Olomouc možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz bude zahájen 1. března 2018 a potrvá tři měsíce.

Kurz je rozdělený na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje 100 vyučovacích hodin, vždy v odpoledních hodinách. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin, které budou probíhat na akreditovaných odborných lůžkových a ambulantních odděleních Fakultní nemocnice Olomouc.

Absolvent bude připravený zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, bude schopen poskytnout první pomoc, osvojí si psychologický přístup k pacientům a získá zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví. Absolvování kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR zvýší možnosti uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních následné péče. Kurzovné činí 5 000 Kč.

Hlaste se zasláním životopisu na e-mail: michaelanatalie.konecna@fnol.cz. Doplňující dotazy na tel: +420 734 180 880.

(Zdroj FN Ol)

Poslat nový komentář