Město na roky 2019 - 2020 připravuje centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

Město na roky 2019 - 2020 připravuje centrální nákup elektrické energie a zemního plynu
ilustrační foto

Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Jednotlivé části – elektřina a plyn, budou v rámci jedné veřejné zakázky posuzovány odděleně a zadány samostatně. Uchazeči se tak mohou účastnit obou částí, případně jen jedné části veřejné zakázky.

„Při výběru dodavatele budeme nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti. Rozhodná bude výše nabídkové ceny v korunách (bez DPH), hodnocená prostřednictvím elektronické aukce,“ nastínil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické dodávky elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov a jím zřízené příspěvkové a další organizace v letech 2019 a 2020 do odběrných míst zadavatelů.

Lhůta plnění dodávek elektrické energie začíná dnem 1. 1. 2019 a končí 31. 12. 2020. Lhůta plnění dodávek zemního plynu začíná 1. 1. 2019 v 6:00 hodin a končí 1. 1. 2021 v 06:00 hodin.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 19,8 milionu korun (bez DPH). Zadávací řízení musí byt ukončeno do 30. 6. 2018. (red)

Poslat nový komentář