Plán provozu mateřských škol v době letních prázdnin je na světě

Plán provozu mateřských škol v době letních prázdnin je na světě
ilustrační foto

Informace o omezení nebo přerušení provozu najdou rodiče na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem. Prázdninový čas půjde opět ruku v ruce s omezením provozu mateřských škol. Jeho rozsah si určuje každý ředitel mateřinky po projednání se zřizovatelem.

„Ředitelé, ve spolupráci se zřizovatelem, se vždy mezi sebou musí dohodnout a sladit možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí s jinými školkami po dobu omezení nebo přerušení provozu. Zároveň musí informovat o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Organizace prázdninového provozu mateřských škol v Prostějově v období od 9. 7. do 31. 8. 2018

2. 7. – 4. 7. 2018 provoz všech mateřských škol

9. 7. – 20. 7. 2018 pracoviště MŠ Smetanova ul. 24,  pracoviště MŠ Husovo nám. 94

23. 7. – 3. 8. 2018 pracoviště MŠ Fanderlíkova 69,  pracoviště MŠ Květná ul. 4

6. 8. – 17. 8. 2018 pracoviště MŠ Jana Železného, Sídliště svobody 3578/79

20. 8. – 31. 8. 2018 pracoviště MŠ Dvořákova ul. 5,  pracoviště MŠ Libušinka ul. 18

Během prázdninového provozu bude zajištěno stravování dětí ve školních jídelnách zřizovaných statutárním městem Prostějovem.

Možnost omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu stanovuje § 3, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (red)

Poslat nový komentář