Chodníky v Bulharské budou v novém

Chodníky v Bulharské budou v novém
ilustrační foto

Lidé již nějaký čas volají po opravě chodníku v Bulharské ulici. V jarních měsících se první etapy rekonstrukce dočkají. Projekt je hotov, nyní je třeba vybrat dodavatele prací.

„Projekt jasně hovoří o výměně stávající podkladní konstrukce chodníku, chodníku z betonové zámkové dlažby, o umístění vsakovacího odvodňovacího proužku z distanční dlažby, navázání ploch na stávající povrchy, řešení terénních úprav a ozelenění volných ploch,“ okomentoval záměr zahájit zadávací řízení na provedení stavební akce náměstek primátorky Jiří Pospíšil a přidal předpokládané termíny stavebních prací:

1. etapa 05/2018 - 07/2018 – úsek ul. Okružní po ul. Dr. Horáka

2. etapa 05/2019 - 07/2019 – úsek ul. Dr. Horáka po ul. Stanislava Manharda

3. etapa 07/2019 - 09/2019 – úsek ul. Stanislava Manharda po ul. Na Hrázi

Celkové náklady na provedení stavebních prací, dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace, činí téměř 3,5 milionu korun (bez DPH). Zakázku získá firma, která přijde s nejekonomičtější nabídkou.

„Oslovíme pětici firem. Jedná se o zakázku malého rozsahu, zadávanou formou odeslání Výzvy k podání nabídek vybraným zájemcům a jejím zveřejněním na profilu zadavatele,“ uzavřel Pospíšil. (red)

Mapa MMPv

Poslat nový komentář