Prostějov zapůjčí Azylovému centru dva pozemky

Prostějov zapůjčí Azylovému centru dva pozemky
ilustrační foto

Azylové centrum, které poskytuje azylové ubytování osob a doplňkové služby ve formě intenzivní sociální práce, pracovní terapie, psychoterapie a právního poradenství, získá do výpůjčky městské pozemky.

„Rada města již odsouhlasila tuto výpůjčku na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Centrum ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu pozemků. Vše bude legalizováno formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 12. 2005,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že důvodem výpůjčky je výstavba nového oplocení na hranici plánovaného rozšíření areálu. Oplocení do výšky dvou metrů, jehož součástí budou vstupní branky, je nutné k zajištění bezpečnosti a eliminaci pohybu cizích osob v dosud neoplocené části areálu.

„Ubytovací prostory jsou v současnosti volně přístupné, a to je opravdu nešťastné. Oplocení bude stavět na své konto samo centrum,“ uzavřel náměstek Pospíšil.

Radní proto vyhlásili záměr výpůjčky dvou částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov o celkové výměře 455 m² Azylovému centru Prostějov, o.p.s., se sídlem v Prostějově. (red)

Poslat nový komentář