Projekt Wolker finišuje

Projekt Wolker finišuje
ilustrační foto
Další fotky: 
Projekt Wolker finišuje

Koncept sedící sochy básníka představuje zcela novou myšlenkovou polohu. Základem díla se stala autentická dobová fotografie Wolkera uvolněně spočívajícího na lavičce v nenucené póze. Zachycuje ho v období, kdy již opustil chlapecké roky, dospěl, ale ještě nebyl poznačen smrtelnou nemocí. Zároveň s celkovou fotografií byl pořízen detailní záběr jeho tváře, který se stal výchozím bodem k vytvoření jeho skutečné podoby. Tu vytvořil Miloš Karásek. Socha bude slavnostně odhalena 28. března 2018 v 15 hodin na náměstí TGM v Prostějově.

„Rozhodl jsem se pojmout sochu jako výtvarnou rekonstrukci historické osobnosti zachycené v konkrétní situaci a přesadit ji jako citaci do současného prostředí," říká autor.

Zpracování uvedeného konceptu díla se stala možnou jen díky novým 3D technologiím. Na základě průzkumu archivní fotodokumentace vznikla počítačová rekonstrukce hlavy Jiřího Wolkera a ta byla verifikována porovnáním se skenem posmrtné masky. Tak vznikla maximálně objektivní podoba básníka.

„Následně byl v prostorovém skeneru nasnímán figurant v dobovém kostýmu, kterého jsem naaranžoval do polohy odpovídající fotografii. Hlava i tělo byly počítačově spojeny do jednoho celku, který byl vytištěn ve speciální 3D tiskárně. Tak vznikla plastová figura, která byla po autorských úpravách použita jako model pro finální bronzovou plastiku," vysvětluje Karásek.

Socha počítala s osazením na běžné lavičce ze současného mobiliáře náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. „Chtěl jsem osadit novou „citovanou“ sochu v civilním prostředí bez okázalé obřadnosti a přehnané piety, bez podstavce, aby se skoro nepozorovaně objevila na svém místě," dodává.

Význam nové sochy prostějovského, věčně mladého básníka, spočívá jak v jejím výtvarně-technologickém řešení, tak i v samotné obsahové náplni a myšlenkovém záměru.

Realizace představuje absolutní unikát – bronzová socha v životní velikosti ve veřejném prostoru, jež vznikla jako 3D citace historické postavy. Pravděpodobně poprvé byly nové technologie přiznaně použity v takovém rozsahu, jako autonomní výtvarná technika.

Rovněž kompoziční princip, který situuje sochu v parteru náměstí bez teatrální nabubřelosti monumentu představuje neokázalé gesto lidského uznání slavnému rodákovi. „Není to památník sloužící k cílené prezentaci politických idejí, je to spíše akt tichého obdivu a rovněž pocitu spolupatřičnosti," dodává Miloš Karásek. (ber)

Poslat nový komentář