Ve vnitrobloku Kostelecká 33 - 37 bude probíhat rekonstrukce komunikace a chodníků

Ve vnitrobloku Kostelecká 33 - 37 bude probíhat rekonstrukce komunikace a chodníků
ilustrační foto

Po schválení rozpočtu pro rok 2018 Zastupitelstvem města Prostějov začala příprava pro investiční akci „Vnitroblok Kostelecká 33-37 - rekonstrukce komunikace a chodníků“.

V roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení (prostřednictvím oddělení veřejných zakázek), kdy nejvýhodnější nabídku s nevýhodnější cenou na realizaci celého díla 5,9 milionu korun (vč. DPH) předložila společnost STRABAG a.s., Praha. „V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce zpevněných ploch komunikací a chodníků. Dále bude upraven způsob stávajícího parkování a vzniknou nové odstavné plochy. V rámci stavby bude vybudováno veřejné osvětlení a provedena úprava stávající zeleně,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že v rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta v rámci autorského dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti činí cca 120 tisíc korun.

Termín prací bude známý až po jednání Zastupitelstva města Prostějova v měsíci červnu 2018. (red)

Poslat nový komentář