Kontroly s figuranty v roce 2017 prokázaly prodej alkoholu mladistvým

Kontroly s figuranty v roce 2017 prokázaly prodej alkoholu mladistvým
ilustrační foto

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly v oblasti prodeje alkoholu. Zásadní změnou pro kontroly zaměřené na prodej alkoholu bylo nabytí účinnosti nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné umožňuje České obchodní inspekci provádět kontroly s mladistvými figuranty. 

Ve 114 případech ze 185 kontrol provozoven prodejci nedodrželi tento zákon a alkohol osobě mladší 18 let prodali. Celkem však v průběhu roku 2017 uskutečnili inspektoři České obchodní inspekce 5 143 kontrol alkoholu a porušení právních předpisů zjistili u 40 % z nich. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji bylo provedeno celkem 778 kontrol, pochybení bylo zjištěno v 364 případech, což je 46,8 %. (Zdroj ČOI)

Poslat nový komentář