Revitalizace náměstí Spojenců pokračuje

Revitalizace náměstí Spojenců pokračuje
ilustrační foto
Další fotky: 
Revitalizace náměstí Spojenců pokračuje

Dne 28. května 2018 budou zahájeny práce na akci „Náměstí Spojenců – Prostějov“. Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení a kanalizaci v okolí tamních nemovitostí. Stavební práce budou realizovány na základě vydaného povolení tak, aby omezení bylo co nejmenší.

Rekonstrukci bude provádět firma STRABAG a.s., stavební dozor pak pracovník Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Petr Brückner.

„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v těchto ulicích. Po celou stavbu bude zakázáno parkovat v prostoru rekonstruovaných komunikací, po dohodě se stavbou bude možné místem projet. Žádáme proto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k jednotlivým nemovitostem. Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do 15. července 2018," uvedl vedoucí Odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček.

Stavba je rozdělena do 3 etap tak, aby omezení bylo co nejmenší. Komunikace v rámci 1.etapy budou uzavřeny po celou dobu stavby s tím, že vjezd (průjezd) je možné domluvit se stavbyvedoucím Zdenkem Loutockým.

Ve 2. etapě je plánováno omezení vjezdu směr Autoškola a garážová stání. Tento vjezd bude omezen v termínech 7. 6 – 12. 6. 2018, 28. 6. - 2. 7. 2018 a 9. - 10 . 7. 2018.

V rámci 3.etapy budou uzavřeny komunikace v termínech 11. 6 – 19. 6. 2018, 28. 6. - 2. 7. 2018 a 9. - 10. 7. 2018 s tím, že vjezd (průjezd) mimo tento termín je možné domluvit se stavbyvedoucím Zdenkem Loutockým.

V případě bližších informací kontaktujte Petra Brücknera, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno). Práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí Zdeněk Loutocký, telefon 602 707 862. (red)

Foto: MMPv

Komentáře

Zajíček zajíček udělal stavbu na klíček,ta však byla k ničemu,měla v čele ničemu

Poslat nový komentář