Kauza pozemku u KaSC vyřešena. Kraj záměr zrušil

Kauza pozemku u KaSC vyřešena. Kraj záměr zrušil
ilustrační foto

Jak PvNovinky v prosinci loňského roku informovaly, společnost Manthellan požádala Olomoucký kraj o prodej dalšího pozemku u KaSCentra v Prostějově. Za metr chtěla zaplatit 2 700 korun. Zastupitelé města Prostějova na svém prosincovém jednání rozhodli, že se do záměru přihlásí. Kraj ale záměr zrušil.

„Záměrem Olomouckého kraje je odprodat nemovitý majetek, pozemek parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m² v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve výši 180 900 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí," stálo na úřední desce města Prostějova.

„Je zde možnost, že by bylo uplatněno přednostní kupní právo města, které vlastní všechny okolní pozemky. Zvažujeme také možnost směny s krajem za jiný pozemek," uvedla v lednu primátorka Alena Rašková. Město tak učinilo do 8. ledna 2018, kdy byl stanoven termín pro podání přihlášek.

„Kraj záměr odprodeje zrušil," sdělila redakci ve středu primátorka. (ber)

Poslat nový komentář