Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci

Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
ilustrační foto
Další fotky: 
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci

Zástupci měst a obcí Olomouckého kraje, jejichž obyvatelé v minulém roce nejlépe třídili odpad, za to v prostorách fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně převzali ocenění. Porota rozhodovala v celkem pěti kategoriích.

„Výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji pořád roste a potvrzuje se tak, že lidé přikládají třídění odpadu stále větší váhu. Vítězové Keramické popelnice ukazují cestu jiným obcím, kde třeba ještě třídění nedávají tak velký význam,“ uvedl Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Do soutěže se zapojilo 396 obcí a měst Olomouckého kraje.

V kategorii nejmenších vesnic do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů nejlepší občané Ostružné. Také kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel má staronového šampiona, a to vesničku Majetín. „Chtěla bych poděkovat všem občanům, kterým se snažíme dlouhodobě vytvářet takové podmínky, aby pro ně třídění bylo co nejpohodlnější. Každý rok doplňujeme sběrná místa, letos jsme například nově zavedli sběr kovů. Do aktivit se pravidelně zapojují i naši hasiči, kteří pomáhají se sběrem železného šrotu a vysloužilého elektra,“ neskrývala radost z vítězství starostka Majetína Miroslava Zavadilová.

V kategorii obcí od 2 001 do 15 000 obyvatel zvítězil Jeseník. Mezi městy nad 15 000 obyvatel třídili stejně jako v předchozím roce nejlépe lidé v krajské metropoli.

Nově mohly letos radnice obdržet ocenění za odpadový počin roku. Odpadový lev je určen obci, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. V této speciální kategorii zvítězila Litovel.

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo Ostružná 2. místo Mutkov 3. místo Komárov 4. místo Lipina 5. místo Hraničné Petrovice

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel

1. místo Majetín 2. místo Klopina 3. místo Černá Voda 4. místo Charváty 5. místo Grygov

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel

1. místo Jeseník 2. místo Plumlov 3. místo Lutín 4. místo Bohuňovice 5. místo Zábřeh

Kategorie nad 15 000 obyvatel

1. místo Olomouc 2. místo Přerov 3. místo Prostějov

(Zdroj kr-olomoucky.cz)

Poslat nový komentář