Fond ohrožených dětí bude městu platit symbolickou smluvní pokutu

Fond ohrožených dětí bude městu platit symbolickou smluvní pokutu
ilustrační foto
Další fotky: 
Fond ohrožených dětí bude městu platit symbolickou smluvní pokutu

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit částečné prominutí smluvní pokuty Fondu ohrožených dětí za porušení smluvního závazku. Zastupitelé budou rozhodovat o návrhu radních, který požaduje po fondu symbolickou platbu pokuty ve výši 50 tisíc korun. Zbývající část pokuty ve výši 450 tisíc korun, za porušení smluvního závazku vybudovat zařízení sloužící dětem v tísni – takzvaný Klokánek, radní navrhují fondu takzvaně odpustit. Důvodem slevy na pokutě je téma využití budovy, která i nadále bude sloužit těm nejmenším.

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo v září roku 2012 bezúplatný převod budovy a pozemku bývalé mateřské školky Fondu ohrožených dětí (dále jen FOD). Ten zde zamýšlel vybudovat zařízení, sloužící dětem v tísni – takzvaný Klokánek. Podmínkou převodu bylo, že obdarovaný bude po dobu minimálně 20 let nemovitost využívat výhradně pro účely činnosti sdružení FOD, v souladu se stanovami tohoto sdružení, a pro případ porušení tohoto závazku bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši půl milionu korun a možnost Statutárního města Prostějova od smlouvy odstoupit.

„Při řešení své kritické finanční situace přistoupil FOD k prodeji darovaného pozemku a stavby jinému subjektu (spolek HVĚZDA z.s., se sídlem Kostelec na Hané), který zde již provozuje Centrum péče pro děti. Nadále však FOD hrozí zmíněná půl milionová pokuta za nesplnění podmínky využívání budovy pro účely činnosti FOD. Z těchto důvodů požádal zástupce FOD o prominutí výše uvedené pokuty, aby mohly být peníze použity pro řešení jejich tíživé situace,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, že teprve po zahájení provozu v této stavbě bylo možné konstatovat, zda došlo ze strany FOD k porušení závazku. Až od tohoto okamžiku, v případě zjištění porušení uvedeného závazku, se může stát splatnou zmíněná smluvní pokuta a bude možné řešit její vymáhání či prominutí.

Jak deklaroval spolek HVĚZDA z.s., který nemovitost v roce 2016 od FOD koupil, budova je využívána pro účely poskytování služeb pro děti v dětské skupině a pro poskytování služeb pro děti od 1 do 3 let věku na základě živnostenského zákona. Jesličky pro děti od 1 do 3 let v zařízení již fungují, a to od ledna 2018. „Aktuálně se dodělávají poslední přípravy pro zahájení provozu dětské skupiny Štístko. Prázdninový provoz bude zahájen v červenci 2018 a kapacita této třídy bude 12 dětí. Od září 2018 pak naváže provoz třídy, která bude zaměřena na každodenní výuku angličtiny formou hry, pro děti od 2,5 do 6 let s kapacitou maximálně 8 dětí. Pro děti se tak podařilo vytvořit krásné zrekonstruované prostory s vlastní zahradou,“ uvádí se v informaci spolku Hvězda. (red)

Foto: MMPv

Poslat nový komentář