Málo kyslíku a výplachy kanalizací. Nejčastější příčiny hromadného úhynu ryb

Málo kyslíku a výplachy kanalizací. Nejčastější příčiny hromadného úhynu ryb
ilustrační foto

Sucho, silný až přívalový déšť a zase sucho. Hydrologické výkyvy, které v posledních dnech zaznamenáváme. Dlouhotrvající sucho a minimální průtoky v tocích v kombinaci s prudkými dešti mají za následek nejen rozvodnění menších toků, erozi a znehodnocení úrody, ale často stojí i za hromadnými úhyny vodních živočichů.

V období sucha, kdy v řekách teče málo vody, ztrácí voda na kvalitě. Nízké průtoky vedou k slabšímu naředění vody a horké počasí navíc způsobuje rychlé prohřátí vodního sloupce. Ve vodních tocích i v menších vodních zdržích tak často dochází k úbytku kyslíku a zhoršení životních podmínek vodních živočichů. Když dlouhotrvající sucho vystřídají krátké a prudké deště, vyprahlá krajina nedokáže tak velké množství vody v krátkém čase absorbovat. Dochází ke splachům zemědělské půdy s erozí a k výplachům kanalizací. Do řek s už tak nízkým obsahem kyslíku se pak dostávají splachy i znečištěné vody. 

„Nízké průtoky, vysoké teploty, nedostatek kyslíku samy o sobě vytváří podmínky, ve kterých ryby velmi obtížně přežívají. Pokud k těmto faktorům přibude anomálie ve formě silně znečištěné vody ze splachů a z kanalizací či jejich odlehčení, může v těchto úsecích vodních toků bohužel dojít k úhynům ryb a vodních živočichů,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Právě nedostatek kyslíku nebo znečištění toku v důsledku přívalových srážek byly příčinou několika úhynů ryb i v posledních týdnech. K takovým lokálním příhodám došlo například i v Prostějově v mlýnském náhonu.

Hromadné úhyny ryb trápí vedle vodohospodářů také ekology a rybáře. Situaci by pomohly dlouhotrvající mírné deště, které by vylepšily současnou nepříznivou vodní bilanci ve vodních tocích. 

„V případě nálezu většího množství uhynulých ryb prosíme o nahlášení události na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, nebo na příslušný vodoprávní úřad," žádá veřejnost PMO. (Zdroj PMO.cz).

Poslat nový komentář