Hasičskou zbrojnici ve Vrahovicích čeká rekonstrukce a přístavba

Hasičskou zbrojnici ve Vrahovicích čeká rekonstrukce a přístavba
ilustrační foto

Město Prostějov uspělo s žádostí o dotaci na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice ve Vrahovicích. Na tuto akci byla přidělena Ministerstvem vnitra dotace ve výši zhruba čtyři miliony korun.

V rámci projektu dojde ke zkvalitnění vybavenosti základní složky integrovaného záchranného systému. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu i nedostatečné kapacitě objektu bude provedena kompletní rekonstrukce stávajících prostor a přístavba nové budovy. Veškeré stavební úpravy budou prováděny s cílem uvedení do stavu naplňujícího normu pro hasičské zbrojnice.

„Celkové náklady dle rozpočtu projektu činí cca 9,7 mil. Kč. Skutečná cena stavebních prací a zahájení realizace vzejde až z veřejné zakázky," uvedl za Odbor rozvoje a investic MMPv Roman Švarc. (red)

Foto: ORI

Poslat nový komentář