Akční plán města byl aktualizován

Akční plán města byl aktualizován
ilustrační foto

Rada města se zabývala i projednáním – aktualizací tzv. Akčního plánu, který patří do agendy Zdravého města.

„Akční plán se sestává ze 13 bodů a zahrnuje například kampaně jako Den Země, Den bez úrazů, dny zdraví, Den bez aut, veřejná projednávaní důležitých záležitostí s občany, spolupráci s městskou knihovnou zejména při osvětové činnosti nebo každoroční organizaci Fóra Zdravého města. Agenda předpokládá i výměnu či sdílení dobré praxe s jinými městy, která jsou také zapojena do Projektu Zdravé město,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková.

 

Náplň Akčního plánu zlepšování PZM a MA21

1) Aktivně zapojovat veřejnost do procesu MA21 – plněno průběžně

Prokazatelně zkvalitnit alespoň 2 dílčí kritéria kategorií D – B

2) Sledování indikátorů udržitelného rozvoje (ECI) k realizaci konkrétních opatření – zpracování otázek, závěrečná zpráva, zveřejnění výsledků

3) Zaměřit se na projednávání investic s veřejností – zaměřit se hlavně na údržbu a výsadbu zeleně v centru města - plněno průběžně (např. významné investiční akce v centru města)

4) Zorganizovat školení o udržitelném rozvoji – v jednání

5) Získávat nové partnery pro aktivity projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - dva ročně,

6) Předávat příklady Dobré praxe – http://dobrapraxe.cz/, střípky dobré praxe

7) Prohlubovat spolupráci s podnikatelským sektorem – zaměřit se na spolupráci s OHK

Organizační výpomoc na akci Burza práce a vzdělávání

8) Zorganizovat Fórum Zdravého města 2019 s návaznou aktualizací Plánu zdraví a kvality života

9) Propagovat principy PZM a MA21 a pořádat osvětové akce a kampaně pro různé cílové skupiny

* Zorganizovat nejméně jednu osvětovou akci pro seniory – sportovní hry, spolupráce se Národní sportovní halou

* Rozšířit nabídku pro seniory zaměřenou na jejich osobní ochranu – přednášky, besedy

* Zorganizovat jednu osvětovou akci pro mládež – boj proti alkoholu

* Zorganizovat kampaně – Den Země, Den bez úrazů, Dny zdraví, EZM, Den bez aut

* Zorganizovat veřejná projednávání s občany

10) Prohlubovat spolupráci s Městskou knihovnou, skupinou prevence MP a komisí prevence kriminality RM

11) Prohlubovat spolupráci s Komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality – organizace výletů, workshopů v regionu Prostějova

12) Vytvořit strategii adaptace na změnu klimatu

13) Podpořit rozmístění nádob na tříděný odpad po městě – hliníkový odpad, upotřebené oleje.

(red)

Komentáře

Blábolů plná stránka

Poslat nový komentář