MODERNÍ OBEC: Strategie smart city se dá také připravit vlastními silami

MODERNÍ OBEC: Strategie smart city se dá také připravit vlastními silami
ilustrační foto

Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se, mimo jiné, na nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. A právě tato problematika, řešená také v Prostějově, redakci zaujala:

„Prostějovští uchopili téma smart city po svém: nespolehli se na cizí síly, ale na svoje. Město vlastními silami zpracovalo strategický plán a stanovilo si cíle a horizonty jichž chce dosáhnout, a některé projekty již provádí. Dobrých příkladů není nikdy dost, proto chceme příklad Prostějova představit i vám,“ dočteme se v přiloženém článku.

Podobně jako v jiných případech, celý projekt začínal rozhodnutím vedení města, že se vydá cestou chytrého města. Čili politická podpora je prvním a základním krokem.

„Vývoj jde dopředu a nelze jej ignorovat. Od této strategie si hodně slibujeme a mnohé už funguje. Jde například o výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) a využívání obnovitelných zdrojů, bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na projekt Efektivní hospodaření se srážkovou vodou. Realizujeme projekt Kvalitní prostředí ve školách, kdy se žáci zapojují do měření CO² ve třídách, aby se učili efektivně větrat i bez nutnosti rekuperačních jednotek. Ve městě již například fungují takzvané chytré lavičky,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Nespolehli jsme se na odborné a poradenské firmy a strategii konceptu jsme zpracovali vlastními silami. Přece nikdo nezná město a jeho potřeby i slabiny lépe než ti, kdo ho spravují a řídí, a také v něm žijí,“ doplnila Kateřina Vosičková, energetická manažerka města Prostějova.

Ilustrační foto: MODERNÍ OBEC

Poslat nový komentář