Děti tančily dětem

Děti tančily dětem
ilustrační foto
Další fotky: 
Děti tančily dětem
Děti tančily dětem
Děti tančily dětem

Již roku 2015 propojila prostějovská Taneční škola PIROUETTE, fungující za finanční podpory Statutárního města Prostějova, svůj Vánoční taneční koktejl s charitativním projektem příhodně nazvaným Děti tančí dětem. Každý rok vedení školy vybere zařízení, spolek nebo jednotlivce, kterým pomoc putuje. Společným jmenovatelem jsou vždy tělesně či jinak znevýhodněné děti a jejich nutná rehabilitace.

Cílem letošního projektu bylo rehabilitační centrum Jitrocel v Olomouci zaměřující se na poskytování specializovaných rehabilitačních služeb osobám se zdravotním znevýhodněním, zejména dětem s dětskou mozkovou obrnou. Vybraná částka půjde přímo na konkrétní projekt tohoto zařízení, a to Thera Tog - lehký a vzdušný stabilizační obleček na ergoterapie.

Lektorky TŠ PIROUETTE společně každý rok vymýšlí, co všechno do projektu zahrnout a jak se tedy můžou rodiče a sponzoři zapojit. I letos bylo možné přispět na tisk tanečního kalendáře TŠ, připraveného speciálně za tímto účelem. Zapojit se ale mohl každý formou dobrovolného vstupného, koupí kalendáře či koupí dalších klubových upomínkových předmětů. Značnou část výtěžku pak tvořila suma z dražby pohárů a trofejí z uplynulé taneční sezony. Každá trenérka věnovala za každou svou choreografii pohár z nejlepšího získaného umístění a ten byl vydražen v předem probíhající internetové dražbě. Celkem bylo vydraženo 16 krásných pohárů nejen z republikových, ale i mezinárodních soutěží.

Během sobotního odpoledne 7. prosince tak proběhly tři po sobě jdoucí jednotlivé koktejly, kde se ukázali téměř všechny děti, dospívající a dospělí navštěvující Taneční školu PIROUETTE se svými letošními připravovanými choreografiemi. Jejich rodiče, přátelé a příznivci si užili čas naplněný tancem, předvánoční atmosférou a dobrou vůlí. Ochota pomoci, přispět na dobrou věc, byla snad všude.

Všem sponzorům a dražitelům patří velký dík, stejně jako všem, kteří jakkoliv přispěli a do akce „Děti tančí dětem“ se zapojili. Nemenší dík patří i lektorkám, asistentkám a celému týmu, který pomáhal takto velkou akci zorganizovat. Díky těmto všem se vybrala neuvěřitelná částka 138.687 Kč, která pomůže dětem a jejich rodičům, kteří v jistém aspektu života neměli tolik štěstí jako naše děti, jako děti z naší taneční školy. A to je dobré si čas od času uvědomit, zastavit se a poděkovat. Krásné Vánoce a šťastný nový rok všem. (red)

Foto: TS Pirouette

Poslat nový komentář