Prostějov opět hledá dodavatele energií. Po roky 2021 - 2022

Prostějov opět hledá dodavatele energií. Po roky 2021 - 2022
ilustrační foto

Probíhají přípravy na zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2021 - 2022“. Dotýkat se budou organizací zřizovaných městem.

„Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části dle druhu energie, tj. elektřina a zemní plyn. Jednotlivé části budou v rámci jedné veřejné zakázky posuzovány odděleně a zadány samostatně. Termín realizace zakázky je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

„Dodavatelé se mohou účastnit obou částí soutěže, případně jen jedné části veřejné zakázky. Ke konečnému hodnocení nabídkové ceny bude použita elektronická aukce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16,55 milionu korun (bez DPH) za elektřinu a 13,12 milionu korun (bez DPH) za zemní plyn. Zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě soutěžena jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávku formou otevřeného řízení,“ dodal  první náměstek Jiří Pospíšil. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář