Úřad radí. Prodej auta

Úřad radí. Prodej auta
ilustrační foto

Při prodeji vozidla jednejte obezřetně. Vyhnete se zbytečným problémům a pokutám. Prodej vozidla, který zajistíme sami, je vázán zákonnými podmínkami, skrývá úskalí, jež se mohou draze vymstít.

Proto:

- vždy sepište kupní smlouvu (vzory na internetu).

- do 10 pracovních dnů, v podstatě do 14 dnů kalendářních, MUSÍ dojít k provedení přepisu vozidla na evidenci motorových vozidel jakékoliv obce s rozšířenou působností. Pokud není přepis proveden - pokuta do 50 tisíc korun.

Raději nezplnomocňujte kupujícího, aby učinil přepis vozidla za vás. Pokud tak totiž kupující neučiní, může nastat téměř neřešitelný problém – vozidlo sám užívá nebo jej prodá, ale v evidenci stále figuruje jméno prodávajícího jako majitele. Ten pak může inkasovat pokuty za někoho jiného. Náprava bývá obtížná - nový provozovatel mnohdy nemá o provedení přepisu zájem. Bez jeho spolupráce přepis neprovedete!!!

STÁLE NESE ODPOVĚDNOST ZA VOZIDLO TEN, KDO JE VEDENÝ V EVIDENCI VOZIDEL JAKO PROVOZOVATEL, a kupní smlouva o prodeji vozidla je v tomto případě téměř bezcenný papír.

Nejlepší varianta je provést přepis za osobní přítomnosti prodávajícího a kupujícího na evidenci vozidel, popř. zplnomocněte sami sebe k přepisu vozidla, a to ověřenou plnou mocí, nebo jinak, ale s jistotou, že k převodu vozidla dojde. Tímto se můžete vyhnout zbytečným problémům a pokutám. (Zdroj: Odbor občanských záležitostí)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář