Vlastivědné muzeum Olomouci nabídne keltskou hlavu

Vlastivědné muzeum Olomouci nabídne keltskou hlavu
ilustrační foto

Po Věstonické Venuši Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo snad ještě větší zážitek. Návštěvník uvidí poprvé v Olomouci originál Keltské hlavy, ve světě nejznámějšího archeologického nálezu z ČR, kterou vystaví společně s Národním muzeem. Kdo viděl originál Věstonické Venuše, ten musí vidět i originál Keltské hlavy.

Archeologická výstava, jejíž příprava trvala téměř dva roky, se zaměřuje na prezentaci jednoho z nejznámějších nálezů na území České republiky, a to na kamennou hlavu nalezenou v roce 1943 v pískovně na katastru Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku.

Originál keltské hlavy je uložen v Národním muzeu v Praze. Pro svou unikátnost je tento předmět k vidění pouze výjimečně. „Národní muzeum ji zapůjčuje velice sporadicky, a to i do zahraničí. Dokonce v expozicích Národního muzea není vystaven její originál, ale pouze kopie," uvedl Antonín Valenta, mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci,

Na základě nálezových okolností i některých užitých výzdobných prvků můžeme kamennou plastiku zařadit do mladší doby železné, kdy na našem území pobývali Keltové. Nedaleko místa objevu kamenné hlavy se rozkládal ohrazený areál interpretovaný jako privátní dvorec obývaný vysoce postaveným členem keltské společnosti.

Výstavní panely seznámí návštěvníky s etnikem Keltů, a to prostřednictvím zmínek antických dějepisců a poznatků současného archeologického bádání.

„Výstava bude také rozšířena o cenné trojrozměrné exponáty – zbraně, ukázky keramiky, mince, šperky a jiné předměty denní potřeby – ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, které návštěvníkům přiblíží život v mladší době železné,“ upřesnil Lukáš Hlubek, kurátor Vlastivědného muzea v Olomouci.

Výstava, která se bude konat od 11. do 23. 2. 2020, bude podléhat přísným bezpečnostním opatřením, která budou minimálně stejně přísná, jako při výstavě Věstonické venuše. (red)

Poslat nový komentář