Výstavba cyklostezek bude letos dál pokračovat

Výstavba cyklostezek bude letos dál pokračovat
ilustrační foto

Cykloturisté se již teď mohou těšit na další cyklostezku, která propojí cyklostezky severozápadního kvadrantu vnějšího městského okruhu. Aby k propojení mohlo dojít, schvaluje Rada města Prostějova projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, v rámci dotačního programu podpory výstavby a oprav cyklostezek v roce 2020 na projekt „Cyklistická stezka v ulici J. Lady.“

Stavba cyklostezky se smíšeným provozem je součástí akce „Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady“ v celkové předpokládané hodnotě 17,5 milionu korun. Předpokládaná cena samotné cyklostezky je pak 3,6 milionu korun (vč. DPH) s délkou úseku stezky 270 metrů. Jedná se o poslední chybějící úsek cyklostezek severozápadního kvadrantu vnějšího městského okruhu, konkrétně mezi Kosteleckou a Plumlovskou ulicí o celkové délce 1,7 kilometru.

Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, tj. 1, 81 milionu korun.

„Uznatelnými výdaji jsou přímé výdaje na realizaci cyklistické stezky, respektive tělesa cyklostezky a v odpovídající míře přeložky sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříží - což jsou třeba inženýrské sítě, veřejné osvětlení, elektrické vedení, sdělovací kabely a podobně, přeložky dopravního značení, bezpečnostních prvků, které jsou vyvolanými výdaji akce,“ upřesnil konkrétní práce náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář