Zprávy - Prostějov

Odběry plné krve probíhají každé pondělí a čtvrtek od 6 do 8 hodin za přísných opatření. „Optimální je se předem telefonicky objednat v evidenci dárců, kdy máme lepší přehled o kapacitě odběrů na daný den a zároveň si zdravotník ověří, že není potenciální dárce dočasně vyloučen z dárcovství tím, že byl poslední měsíc...
Přerované debatovali o nakládání s krajským odpadem Studie proveditelnosti k Integrovanému systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů ukázala, že zařízení pro energetické využití odpadu by bylo nejvhodnější směřovat do Přerova.„Vedení...
Hejtmanství podpoří technické vzdělávání v Prostějově i festival Keltská noc Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení Plánu pokrytí území Olomouckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, které krajům ukládá zákon. Ze zveřejněné mapy (viz fotogalerie) totiž vyplývá, že některé oblasti okresu Prostějovu, konkrétně okolí Rozstání...
Co týden dal (18.- 24. 3.) Týden byl na události bohatý. Zděsila nás informace, že polský masokombinát mlel do klobás maso z uhynulých zvířat, pobavila neověřená zpráva, podle níž hodlá bývalý prezident a euroskeptik Václav Klaus kandidovat do Evropského parlamanetu, a potěšilo, že česká architektka Eva...
OBRAZEM Radnice a Národní dům ve tmě Město Prostějov se v sobotu večer připojilo k celosvětové akci Hodina Země, která měla povzbudit lidi k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí šetřením energie. Mezi 20:30 a 21:30 proto vypnulo osvětlení dvou městských dominant, radnice a Národního domu. Podívejte se, jako to...
Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc Jednotka je zařazena do požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Zabezpečuje výjezd minimálně jednoho družstva ve složení velitel, strojník a dva hasiči do 5 minut od vyhlášení poplachu. Tuto pohotovost zajišťuje četa ve Vrahovicích, jejíž členové vykonávají službu v...
Město ocení dvě desítky prostějovských učitelů Iva Petrželová (MŠ Šárka)za dlouhodobě kvalitní  práci a zásluhy v oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního věkuMarcela Streitová (MŠ Moravská)za mimořádné výsledky v oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, za rozvoj estetického vnímání, tvořivou a...
Město do jara 2014 rozšíří botanickou zahradu a opraví Spitznerovy sady „Z operačního programu životního prostředí nám byla schválena dotace na revitalizace školních zahrad, jmenovitě pro šest mateřských škol Květná, Aloise Krále, Mánesova, Žešov, Smetanova a Fanderlíkova. Zde již je vydáno rozhodnutí a čekáme na finanční prostředky. Jde o zhruba 1,...
Ministr Chalupa schválil dotaci na zateplení ZŠ Dr. Horáka „Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) dne 12. března 2013 schválil na doporučení řídícího výboru projekty, zařazené dosud v tzv. zásobníku projektů, mezi něž patří i dotace pro město Prostějov ve výši 15 195 670 korun. Skutečná výše dotace bude upravena podle...
Město postaví první část cyklostezky na Žešov ještě letos Rada města Prostějova schválila zahájení podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu stezky pro cyklisty Prostějov - Žešov. Investiční akce bude soutěžena formou zjednodušeného podlimitního řízení vzhledem k předpokládanému objemu zakázky ve výši 6,621 milionů...