ZŠ Horáka – škola, která plave pro zdraví i pro radost

ZŠ Horáka – škola, která plave pro zdraví i pro radost
Foto ZŠ Horáka
Další fotky: 
ZŠ Horáka – škola, která plave pro zdraví i pro radost

Co připravuje Základní škola Dr. Horáka v Prostějově? Novinky týkající se své školy zaslala do redakčního e-mailu Michaela Strouhalová.

Co najdete jen na naší škole, co přináší dětem potěšení a ještě upevní jejich zdraví? Přeci plavecký bazén. Čeká ho rozsáhlá rekonstrukce a příští školní rok přivítá nové plavce i nadšence v úplně novém hávu. Právě proto se chystáme zařadit pro naše budoucí prvňáčky „hry ve vodě a s vodou“ přímo do tělesné výchovy a dát jim tak možnost naplno využívat možností školy hned od prvopočátku. O tom, jak je kontakt s vodou zdraví prospěšný, není třeba polemizovat. Nespornou výhodou také je, že děti nikam nepřechází a veškerou péči dostanou tady u nás. Dlouholeté zkušenosti, kdy žáci plaveckých tříd patří mezi nejzdravější a nejodolnější, mluví za vše.

Tím ale novinky pro příští rok nekončí. Do všech prvních tříd začleníme v rámci matematiky prvky metody profesora Hejného, abychom dětem matematiku zpříjemnili a nechali je samostatně objevovat její taje, experimentovat a nacházet různá řešení. Stejně tak chceme vyjít vstříc všem rodičům, pro které je důležitá znalost cizích jazyků a jejich děti již navštěvují angličtinu v mateřské škole. Hravou a hlavně konverzační formou navážeme na jejich znalosti už od první třídy a budeme je aktivně rozvíjet napříč všemi předměty tak, aby došlo k jejich maximálnímu využití.

Kromě tradičních kroužků výtvarných, sportovních a vzdělávacích nabídneme našim žákům lezecký kroužek na naší umělé horolezecké stěně s našimi instruktory lezení. Pro milovníky sportů bude k dispozici basketbal či aqua-aerobic. Na naší škole se povinně kromě angličtiny vyučuje i němčina s ruštinou. Jako nepovinnou novinku zařadíme od příštího školního roku i výuku španělštiny.

Kolektiv pedagogů je připraven věnovat se jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i žákům nadaným a dychtícím po osobním rozvoji. Těšíme se na vás dne 26. 3. 2018 na Dni otevřených dveří od 8:00 do 10:00 hodin, kdy se můžete podívat do vyučovacích hodin, a dále pak od 16:30 do 17:30 hodin, kdy je pro naše nejmenší připravena zábavná Zdravá školička.

"Tak neváhejte a přijďte," zve M. Strouhalová, zástupce ředitele pro 1. stupeň. (MS)

Poslat nový komentář