Školáci získají nové odborné učebny

Školáci získají nové odborné učebny
ilustrační foto prostejov.eu

Rada města Prostějova dala zelenou projektu pro vybudování odborných učeben v ZŠ J. Železného. Schválila také pro tento záměr přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Připravujeme investiční akci nástavby pavilonu ZŠ Jana Železného za účelem vybudování tří odborných učeben a přednáškového sálu pro rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Využitelnost přednáškového sálu bude směřována na odborné přednášky a kurzy, jazykové a přírodovědné projekty, případně díky variabilnímu uspořádání a možnosti oddělení prostor může sál sloužit také jako další dvě odborné učebny,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Jak doplnil, akce je projekčně připravena a je vydáno stavební povolení. Nyní je na řadě žádost o dotační peníze. Magistrát města Olomouce, jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace, totiž vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace na podporu projektů pro vzdělávací infrastruktury základních škol a město Prostějov jí hodlá využít.

„Předpokládané celkové náklady činí zhruba 25 milionů korun, z toho způsobilé výdaje projektu max. 17 milionů korun. Výše dotace může dosáhnout až na 90 procent způsobilých výdajů projektu, což je zhruba 15 milionů korun,“ vyčíslil Fišer. (red)

 

Poslat nový komentář