Zvyšuje se kapacita ZŠ Jana Železného!

Zvyšuje se kapacita ZŠ Jana Železného!
ilustrační foto MMP

Radní dali zelenou projektu, který zvýší kapacitu této základní školy. V novém, třetím nadzemním podlaží pavilonu C budou zřízeny tři nové učebny pro přírodovědné předměty pro devadesát žáků a jeden přednáškový sál pro čtyřiaosmdesát posluchačů.

"Škola je tvořena čtyřmi navzájem propojenými pavilony a její prostorové řešení bude doplněno o nové požární schodiště a nástavbu učeben nad 2. NP pavilonu C. Stávající pavilon C je nepodsklepený, dvoupodlažní objekt a je zastřešen plochou střechou. Navrhovaná nástavba pavilonu C a požární schodiště naváže na stávající konstrukce. Potřebné navýšení kapacity pro žáky ZŠ vzniká nástavbou jednoho podlaží na stávající střešní konstrukci pavilonu C. Bezbariérový přístup do nového podlaží bude zajištěn provedením nového výtahu," informují odborné materiály Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. (red)

 

Poslat nový komentář