Ve Vrahovicích finišuje dostavba základní školy

Práce na ZŠ Vrahovice se blíží ke konci.
Práce na ZŠ Vrahovice se blíží ke konci.

Dostavba budovy ZŠ Majakovského ve Vrahovicích již finišuje. Je předpoklad, že nový areál bude možné zprovoznit už na počátku 2. pololetí 2013. Po počátečním zdržení v loňském roce z důvodu výskytu azbestových desek a jejich následné bezpečné likvidace již stavba pokračuje podle harmonogramu.

V současné době probíhá kompletace vnitřních instalací, montáž výtahu, protipožárních dveří a zařizovacích předmětů. Jsou provedeny vnitřní omítky a obklady v sociálních zařízeních. Z 90% jsou hotovy i vnější povrchové úpravy zateplené fasády.

„Předpokládáme ukončení do Vánoc 2012. V lednu 2013 plánuje škola stěhovat nábytek a pomůcky. Ihned po dokončení bude možno využívat jídelnu a šatny. Po přestěhování nábytku již bude výuka probíhat v obou budovách, tedy i v nové budově se bude učit celé druhé pololetí školního roku,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Že se dostavba chýlí k závěru potvrzuje i ředitelka školy Vlasta Ambrožová. Stanovené datum na dokončení přestavby je 15. prosince letošního roku, to je datum reálné, může to být i datum kolaudace. Práce se chýlí k závěru, v současné době probíhají dokončovací práce v interiéru a terénní úpravy kolem nové budovy. „Stavební ruch do výuky žáků vůbec nezasahuje, pokud jde o hlučnější činnost, provádí ji firma v době mimo vyučování. Nejen děti a zaměstnanci školy, ale i rodiče a vrahovická veřejnost s obdivem pozorují, jak rychle probíhají všechny práce. Myslíme si, že náš zřizovatel město Prostějov, měl šťastnou ruku při výběru firmy. S vedoucími pracovníky je velmi dobrá komunikace a spolupráce. Výuku v náhradních prostorách jsme zvládli dobře, i když to samozřejmě bylo náročnější na organizaci a přesuny. Už se všichni moc těšíme na nové prostory,“ svěřila se ředitelka Ambrožová.

(jap)

Poslat nový komentář