Vytěžené dřevo prodává město za nové ceny

Vytěžené dřevo prodává město za nové ceny
ilustrační foto ber

Radní se na své poslední schůzi shodli na změně ceny za prodej dřeva vytěženého kácením stromů vzrostlých na pozemcích města Prostějova.

Za tvrdé palivové dřevo (kmeny) zaplatí zájemce 1.000 Kč/prm s DPH, za měkké palivové dřevo (kmeny) 400 Kč/prm s DPH a za palivové dřevo snížené kvality (směs) 300 Kč/prm s DPH.

„Na základě připomínek správce zeleně od společnosti FCC Prostějov, s.r.o., ale také občanů, jsme udělali průzkum trhu s palivovým dřevem a celá záležitost byla rovněž konzultována se společností Lesy města Prostějova, s.r.o. Výsledkem je změna cen palivového dřeva s rozdělením na tvrdé palivové dřevo (buk, dub apod.), měkké palivové dřevo (smrk, lípa apod.) a palivové dřevo snížené kvality (směs v různém stavu),“ uvedl 1. náměstek Pospíšil.

Palivové dřevo snížené kvality, což je směs různého dřeva ve špatném stavu (trouchnivé kmeny stromů apod.), má sníženou cenu.

„Na základě smlouvy se společností FCC Prostějov, s.r.o., je vytěžené dřevo (kmeny) z pokácených stromů skladováno na úložišti společnosti FCC Prostějov, s.r.o., a následně je prodáváno zájemců z řad občanů jako palivové dřevo. Finanční prostředky z prodeje dřeva jsou příjmem statutárního města Prostějova,“ uzavřel Pospíšil s doplněním, že původní ceny již neodpovídají aktuálním cenám dřeva na trhu. (red)

Poslat nový komentář