Přes stoupající náklady město nezvýší cenu jízdného

Přes stoupající náklady město nezvýší cenu jízdného
ilustrační foto ftl.cz

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2014 částku 18,902 milionu korun jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. Oproti roku 2013 dochází k navýšení odhadu prokazatelné ztráty o 250 tisíc korun. Patnáct autobusových linek MHD v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines na základě rámcové smlouvy. I když náklady stoupají, město hodlá i v příštím roce zachovat cenu jízdného na stávající úrovni.

Prokazatelná ztráta je na základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících rozdílem mezi ekonomicky oprávněnými náklady včetně přiměřeného zisku a tržbami. Skutečná částka prokazatelné ztráty bude zúčtována po uplynutí smluvního období a v případě přeplatku ze strany města bude vrácena. "Dopravce podložil svoji žádost o navýšení kvalifikovanými předpoklady. Je skutečností, že dlouhodobě neuplatňuje inflaci a v tomto roce, kdy nedošlo k navýšení příspěvku města, nám vyšel nám vstříc a zavedl dvě nové linky do Žešova. Dále byla zlepšena obslužnost průmyslové zóny. I když náklady stoupají, udržíme i v příštím roce cenu jízdného pro cestující na současné úrovni," sdělila Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Kalkulace rozšířená o nové spoje počítá s tím, že v roce 2014 najedou autobusy MHD v Prostějově 785 tisíc kilometrů a přepraví stejně jako v minulých letech přibližně 3,6 milionů cestujících. (red)

Poslat nový komentář