V Olomouckém kraji se konala dopravně bezpečnostní akce. Jezdíme rychle

V Olomouckém kraji se konala dopravně bezpečnostní akce. Jezdíme rychle
Foto PČR

V pátek 15. května odpoledne se uskutečnila krajská součinnostní dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená především na kontrolu dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel, ale také na kontrolu způsobu jízdy vozidel, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technického stavu motorových vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Akce proběhla od 15:00 do 18:00 hodin na Přerovsku. Přerovské dopravní policisty posílily hlídky z dopravních inspektorátů Olomouc, Prostějov, Šumperk, z dálničního oddělení Kocourovec a také z oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

Akce byla vyhlášena v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve snaze snížit počet tragických dopravních nehod a nehod s vážnými následky a v neposlední řadě ve snaze ovlivnit přetrvávající nekázeň účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Během tří hodin policejní hlídky zastavily a kontrolovaly celkem 75 vozidel. Zjistily 28 dopravních přestupků, z toho 25 bylo vyřízeno pokutami v příkazním řízení ve výši 14 900 Kč a tři budou k dořešení postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Ve 24 případech se jednalo o překročení maximální povolené rychlosti a ve 4 případech bylo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu. (red)

Komentáře

Rychlost a prázdná hlava,smrtící koktejl pro okolí.Každej blb by měl zabít jen sám sebe.

Poslat nový komentář