K tabulkám s označením názvů ulic přibydou QR kódy s informacemi o prostějovských osobnostech

K tabulkám s označením názvů ulic přibydou QR kódy s informacemi o prostějovských osobnostech
ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 65 tisíc korun na dofinancování jednoho z projektů participativního rozpočtu, kterým jsou informační tabulky o některých prostějovských osobnostech, po nichž jsou pojmenovány ulice.

„Řada prostějovských ulic nese jméno prostějovského rodáka nebo osobnosti, která má blízko k městu Prostějov či okolí. Mnozí tito rodáci upadají do zapomnění a je to nesmírná škoda. Příkladem je třeba MUDr. Mathon – prostějovský lékař, zakladatel prostějovské nemocnice. Realizace v Prostějově je navržena přidáním tabulky s QR kódem k tabulce s názvem ulice, kdy se po načtení zobrazí údaje o dané osobnosti,“ vysvětlil primátor města František Jura.

„Vznikají i nové ulice. Nedávno třeba ulice pojmenovaná po prvorepublikovém starostovi města Janu Sedláčkovi. Díky tomuto projektu se o osobnostech, které daly ulicím jméno, bude moci dovědět každý obyvatel či návštěvník města,“ dodala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti mimo jiné i cestovní ruch.

Seznam ulic pro doplnění informačními tabulky byl navržen Oldřichem Václavíkem ze Státního okresního archivu v Prostějově a projednán v Místopisné komisi.

Tato akce představuje výrobu a instalaci tabulek ve výši cca 65.000,00 Kč. Pro možnost realizace akce bylo potřebné schválit převod finančních prostředků ve výši

65 tisíc Kč z rezervy určené pro participativní rozpočet na tento konkrétní projekt, aby mohla být akce realizována ještě v letošním roce.

O které ulice v Prostějově jde konkrétně? Zde je jejich přehled:

 A. Janského, Aloise Krále, Bohumíra Dvorského, Demelova, Dr. Horáka, Dr. Plajnera, Dr. Uhra, Edvarda Valenty, Filipcovo nám. , Floriána Nováka, Frébortova, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova, Jana Sedláčka, Jano Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, Kopečného, Kováříkova, Koželuhova, Krumlovského, Lutinovova, Mathonova, Mládkovy sady, nám. Edmunda Husserla, Netušilova, Neumannovo nám., Otakara Ostrčila, Podivínského, Poláčkova, Polišenského, Přikrylovo nám., Rejskova, Skálovo nám., Spitznerova, Stanislava Manharda, Střížova, Stukova, Třískova, Tylšarova, Vasila Škracha. (red)

Poslat nový komentář