sídliště Svornosti

Do sídliště Svornosti bude vjezd zakázán. Na deset dnů!

ilustrační foto

Od 11. dubna do 21. dubna 2023 budou uzavřeny pozemní komunikace v sídlišti Svornosti v Prostějově - Vrahovicích. Z důvodu postupu provádění prací nebude možný průjezd stavbou ani pro zásobování a zaměstnance přilehlých firem na ulici Tovární.

„V tuto dobu nebudou průjezdné pozemní komunikace na ul. Tovární a ve vnitrobloku sídliště Svornosti, dojde tak k zamezení příjezdu k nemovitostem dotčených stavbou. Bude probíhat frézování asfaltového povrchu a úprava podloží pozemních komunikací, následně proběhne i pokládka nového asfaltového povrchu,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, který zároveň poprosil občany o vyparkování všech automobilů z lokality.

V sídlišti Svornosti započala revitalizace

Foto ber

O revitalizaci sídliště Svornosti ve Vrahovicích usilovalo město několik let. Jednání ale opakovaně troskotala na nemožnosti domluvit se se všemi zástupci bytových družstev na její podobě. Zadařilo se až nyní, a tak se v prvním listopadovém týdnu rozběhly první práce.

„Nyní jsou prováděny práce ve vnitrobloku sídliště a na přilehlých komunikacích na ulici Tovární. Realizovány budou zejména parkovací stání, chodníky, požární komunikace, vsakovací objekty a přeložky inženýrských sítí," sdělil PvNovinkám náměstek Jiří Rozehnal s tím, že práce potrvají do 20. prosince 2022. Dopravní obsluze je podle jeho slov povolen vjezd pro vyložení a naložení nákladu, ale nikoliv pro parkování. Dopravní obsluhou jsou myšleni i obyvatelé sídliště a pracovníci přilehlých firem.

Sídliště Svornosti čeká regenerace

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace sídliště Svornosti“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním. Stavební práce budou probíhat na regeneraci dopravní infrastruktury sídliště a rekonstrukci komunikace Říční v Prostějově – Vrahovicích.

„V první etapě regenerace, konkrétně v souboru „Regenerace sídliště Svornosti“ budou upravovány komunikace, parkovací místa, chodníky, kóje tříděného a komunálního odpadu, oplocení, mobiliáře, řešit se bude také hospodaření se srážkovými vodami. Čekají nás mimo jiné i přeložky sítí, obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy. Při „Rekonstrukci komunikace Říční“ je plánována obnova ulice v úseku od křižovatky Tovární a Říční po železniční podjezd.

Na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích vzniklo zbrusu nové hřiště!

foto Magistrát města Prostějova

Nové sportoviště nahradilo původní, které už nesplňovalo potřebné požadavky. Práce na jeho obnově trvaly půl roku.

„Věříme, že lidé budou spokojeni a budou hřiště využívat,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje: „Nové hřiště tvoří zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu (EPDM) a doplňující plochy ze zámkové dlažby. Sportovní hřiště je oploceno plotem s dřevěnou a drátěnou výplní. Součástí hřiště jsou dvě branky vytvořené z oplocení. Jsou zde basketbalové koše na ocelové konstrukci, chráničky se zavíčkováním pro osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě.“