zeleň

Stromy na náměstí T. G. Masaryka ošetří odborná firma

ilustrační foto ber

Prvního března 2022 provede odborná arboristická firma Doležal a Malý, která ošetřuje stromy na území Prostějova bezmála dvacet let, v lokalitě náměstí T. G. Masaryka ošetření dvou vzrostlých habrů č. 20 a 21.

Ošetření bude spočívat v částečném ořezu větví tak, aby byl zajištěn prostor pro růst nově vysazených dubů dvoubarevných. U nově vysazených dubů bude postupně řezem upravovaná podchodná a podjezdná výška tak, aby bylo dosaženo potřebné provozní výšky. „Dále proběhne vyvázání terminálů u dubů, u nichž to bude nutné,“ doplňuje Magistrát. (red)

Začala stavba návštěvnického zázemí Kolářových sadů

foto Magistrát města Prostějova

Kolářovy sady vylepší nové zázemí pro jeho návštěvníky. Jedná se o novou stavbu zahrnující výstavbu hygienického zařízení v podobě sanitárního kontejneru a jeho napojení na kanalizaci, vodu a nízké napětí. Stavbu doplní úprava navazující plochy pro návštěvnické centrum v tomto parku.

„Kolářovy sady už podobné zázemí opravdu potřebovaly. Bude sloužit, jak návštěvníkům sadů, maminkám s dětmi, tak sportujícím ze zdejšího workutového hřiště. Na místě bude také instalována nabíječka pro elektrokola. Těší mě, že stavbu podpořil také Olomoucký kraj,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí na starosti.

Statisíce jdou do rozšíření zeleně ve městě. Přibydou stromy, keře i květiny

ilustrační foto ber

Zelené plíce města Prostějova se opět rozšíří. Radní, na základě doporučení Komise životního prostředí, uvolňují finanční prostředky z fondu zeleně - téměř 630 tisíc korun.

„Pustíme se do další výsadby zeleně. Konkrétně na katastru města necháme vysadit při podzimní výsadbě 57 stromů a 152 keřů. Součástí výsadby budou pochopitelně také zemní úpravy,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, který je zodpovědný za správy a údržbu majetku města. Jak doplnil, při blížící se zimě se nezapomíná ani za zvířátka: „Zaměříme se opět například na úpravu a doplnění čtrnácti zimních stanovišť pro přezimování ježků.“

Prostějov čeká výsadba zeleně za statisíce

Foto ber

Nová okrasná zeleň, keře, stromy nebo úprava terénu pro jarní výsadbu lučních porostů. To vše odsouhlasila Rada města Prostějova na svém posledním jednání. Vysadit ještě více zeleně, stromů a trvalkových květin je záměr radních pro letošní podzimní a následně jarní čas. Z fondu zeleně se tak pro přírodu „vyčlení“ téměř 740 tisíc korun.

„Před nedávnem jsme informovali o záměru vytvořit v Čechůvkách relaxační oblast. Vytvoříme zde prostor k procházkám nebo posezení s přáteli. V tuto chvíli půjde o krajinné úpravy – tedy konkrétně výsadbu dvaadvaceti kusů stromů, skupin keřů a úpravu terénu pro jarní výsadbu lučních porostů dle osazovacího plánu takzvaného „cviklu“ v Čechůvkách. Vše za téměř 289 tisíc korun (včetně DPH). Další položkou, která zajistí obnovu a dosadbu trvalkových záhonů na řadě míst ve městě, je částka přes 446 tisíc korun,“ vyjmenoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

OBRAZEM: Kvetoucí Prostějov těší oči

Foto čtenář

Pestrobarevné květy zdobí nejen hlavní prostějovské náměstí.

Najdeme je v ulicích, na kruhových křižovatkách, v záhonech. Potěší nejen oko, ale i duši. (red)

Členové komise pro životní prostředí osadili kruháč na Určické

Foto MMP

Výsadba záhonů cibulovin a založení nových květnatých luk je v plném proudu. Práce byla například včera vidět na kruhovém objezdu směr Určice. O tom, kde všude se bude sázet, před nedávnem informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová:

„Konkrétně se jedná se o založení květnaté louky v ulici Dolní o rozloze cca 300 m², mezi bytovými domy č. 26 a 28. Zde jsem oslovila, se záměrem rozšíření květnatných luk, předsedy bytových družstev, kteří vyjádřili souhlas s touto realizací. Dále půjde o založení květnaté louky o rozloze cca 85 m², do které budou ručně vysázeny cibuloviny (ladoňky a drobné botanické tulipány) na kruhovém objezdu v ulici Určická. Celkové náklady na výsadbu jsou vyčísleny na 54.928 Kč (s DPH)".

Město získalo dotační statisíce na zeleň. Na rozšíření zeleně u Říční

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov, prostřednictvím oddělení dotací a projektového řízení, podalo žádost o dotaci na realizaci projektu „Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční“ v rámci 131. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 a bylo úspěšné.

„Předmětem projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně v lokalitě zvané Močidýlka, nacházející se v okolí řeky Hloučely. Na ploše o rozloze asi 1,7 hektaru bylo vysázeno 31 listnatých stromů, 1 200 keřů, byl vyset trávník, doplněna cestní síť a pořízen mobiliář. Řešené území je součástí významného krajinného prvku vodního toku Hloučela a související údolní nivy,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura. Žádost o dotaci, dle jeho vyjádření, splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti projektu, prošla věcným hodnocením a byla schválena k finanční podpoře.

Obrazem: Kvetoucích luk je ve městě stále víc

foto Magistrát města Prostějova

Nejen růže a kvetoucí stromy a keře zdobí Prostějov. Louky plné květin jsou také na rušných dopravních tepnách.

Fotografie s lučními květy nás opravdu nezavádí na pole a do luk. Jde o rušný střed města, kde se podařilo zřídit luční plochy s různou květenou.

„Jsme moc rádi, že se tento záměr postupně daří a do Prostějova proniká stále více prosté přírody. V této snaze budeme i nadále pokračovat a další louky vzniknou mezi bytovými domy v ulici Dolní. Zdejší obyvatelé projevili zájem o takovýto „výhled“ z okna, tak proč jim ho nedopřát,“ usmívá se náměstkyně Milada Sokolová.  (red)

Náměstí okrášlí letničky, Floriánské náměstí květinové pyramidy

Ilustrační foto MMPv

Město Prostějov opět okrášlí květiny a zeleň. Konkrétně se jedná o jarní výsadbu okrasné zeleně v centru města, či zatravnění nových ploch. Pravidelně, od roku 2015, získává město květinový háv v podobě výsadby a následné údržby záhonů a výsadby letniček.

„Dále plánujeme dokončení výměny keřů na trvalkové záhony v ulici Rejskova a zatravnění nově vzniklé plochy po výsadbě stromů podél cyklostezky na Bedihošť. Celkové náklady na uvedené, včetně následné údržby jsou 973.700 Kč (bez DPH),“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Výsadba letniček se bude týkat náměstí T. G. Masaryka, dále budou opět v centru města zavěšeny nádoby na sloupech veřejného osvětlení. Letničky budou vysazeny i do květinových pyramid. Bude se pokračovat ve výměně keřů za trvalkové záhony v ulici Rejskova.

Město přistoupí k testování alternativních metod postřiku plevele

ilustrační foto MMP

Jak bylo již avizováno na jednání Zastupitelstva města Prostějova v úterý 28. 4. 2020, probíhají jednání mezi zástupci města a společnosti FCC o různých možnostech likvidace plevele.

„Znovu chci připomenout, že Rada města Prostějova sama aktivně rozhodla, že až do doby prověření všech alternativních způsobů se chemické postřiky používat nebudou. Z logiky věci není možno metody likvidace plevele testovat jindy, než v okamžiku, kdy začne růst. Tedy na jaře. Překvapilo mne, že toto rozhodnutí rady někteří zastupitelé vůbec nebrali v potaz a snaží se vedení města obviňovat, že je v hledání šetrných možností likvidace plevele pasivní.