Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Slovo okrašlovací je odvozeno od slova krášlit

Olga Katolická

Narodila se 30. 9. 1951 v Prostějově, po vyučení dálkově vystudovala ekonomickou školu a nastoupila do OP Prostějov, nejprve jako sekretářka ředitele závodu 11, posléze jako pracovnice propagačního oddělení na úseku závodního rozhlasu a závodních novin. V roce 1976 přešla do Městského kulturního střediska jako redaktorka rozhlasu po drátě. Od roku 1984 pracovala v OD PRIOR, nejprve na úseku obchodní politiky, posléze jako vedoucí propagace a obchodní politiky. Od roku 1991 se vrátila k novinařině a nastoupila do redakce Prostějovského týdne. Zde na pozicích redaktor, editor a následně šéfredaktor pracovala až do konce roku 2006. V té době vážně onemocněla, po operaci zhoubného nádoru se podrobila léčbě a od počátku roku 2008 je v řádném starobním důchodu. Je vdaná a má tři dospělé syny.

No, a co nejvíc krášlí naši přírodu? Přece stromy. A právě historie ochrany památných stromů na přelomu 19. a 20. úzce souvisí se vznikem okrašlovacích spolků. Dne 30. října 1904 byl v Praze založen Svaz českých okrašlovacích spolků, sdružující místní spolky. Svaz vydával až do počátku padesátých let časopis Krása našeho domova, v němž ještě dnes najdeme spoustu zajímavých informací o památných stromech.

Novodobá historie okrašlovacích spolků není stará ani deset let a ten prostějovský zdaleka není jediný. Nepochybně však patří k nejaktivnějším. Na svém kontě má například dvě soutěže o Miss středních škol,  řadu koncertů ve Smetanových sadech i jinde, výstavy prostějovských malířů a fotografů či vydání dvou kalendářů.

“Máme pětatřicet členů a za pět let našeho působení jsme v Prostějově vysadili přes stovku stromů a bezpočet keřů,“ pochlubila se předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová. 

Podle jejích slov spolek nyní připravuje instalaci pítek v prostějovských parcích. Skutečně velkým projektem je pak „obnova“ židovského ghetta ve Školní ulici, kdy by malby na zašlé hradební zdi připomněly krásu starého Prostějova.

(ok)

sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style