Na začátek školního roku dohlížejí na silnicích policisté

Na začátek školního roku dohlížejí na silnicích policisté
Foto PČR
Další fotky: 
Na začátek školního roku dohlížejí na silnicích policisté
Na začátek školního roku dohlížejí na silnicích policisté

Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku je jedno z přelomových období roku. Proto prostějovští a olomoučtí policisté v období od 29. srpna do 4. září realizují místní část krajské dopravně bezpečnostní akce s názvem „Bezpečný návrat domů“.

Policisté se touto cestou snaží zvýšenou přítomností na pozemních komunikacích přispět k bezpečnějšímu provozu a tím i bezpečnějšímu návratu občanů domů. Policisté k bezpečnosti však nepřispívají jen svojí přítomností, ale také aktivně provádějí kontroly vozidel. Při kontrolách se zaměřují zejména na dodržování nejvyšších předepsaných rychlostí, požívání alkoholu i jiných návykových látek řidiči vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů (autosedačky pro děti), technický stav vozidel i ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

S akcí Bezpečný návrat domů se termínově částečně překrývá tradiční celorepubliková akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“, která probíhá v době od 1. do 9. září. „Na rizika spojená s přecházením vozovky budou policisté děti upozorňovat u vybraných přechodů pro chodce, zejména v blízkosti škol. Úkolem policistů je motivovat řidiče k dodržování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích týkajícího se povinnosti umožnit chodci bezpečné přecházení. Současně s tímto pravidlem je však nutné upozornit na nepravdivost stále ještě dosti rozšířeného tvrzení o absolutní přednosti chodců na přechodu. Žádné takové pravidlo neexistuje, naopak chodec má zakázáno vstupovat do vozovky bezprostředně před projíždějící vozidlo. Upozorňovat přecházející děti na správný způsob přecházení je tak dalším úkolem policistů při této akci,“ dodal policejní mluvčí František Kořínek. (red)

Poslat nový komentář