Ministerstvo podpoří mikrojesle, zájem je obrovský!

Ministerstvo podpoří mikrojesle, zájem je obrovský!
ilustrační foto internet

Rodičům, kteří potřebují zajistit péči o své malé děti již od 6 měsíců do 4 let věku, může pomoci kvalitní a finančně dostupná veřejná služba zvaná mikrojesle. Na jejich zřízení a provoz je z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu je téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun.

Vznik nové služby je podpořen v rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Obce, organizace zřízené obcemi či neziskové organizace tak mohou získat finanční podporu na vybudování a provoz mikrojeslí. Z celkové částky 140 milionů korun je sto milionů určeno pro žadatele z regionů, zbylých 40 milionů získá v rámci zvláštní výzvy hlavní město Praha.

„Mikrojesle nahrazují už dnes téměř neexistující jesle. Tato služba rozšiřuje škálu služeb péče o děti a jejich variabilitu. Z obrovského zájmu je zřejmé, že tato služba zde velmi chybí," zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Podpora předškolních zařízení ze strany MPSV je zásadní především pro ty rodiče, kteří se musí nebo chtějí vrátit do práce, třeba jen na částečný úvazek. Na rozdíl od velkých zařízení pro předškolní děti jsou mikrojesle dostupné finančně i místně. Nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Rozsah péče o děti je na domluvě rodičů se zřizovatelem.

„Zřízení mikrojeslí je jednoduché, může je zřídit i zaměstnavatel nebo ten, kdo v nich bude pečovat o vlastní děti,“ upřesnil mluvčí ministerstva Petr Habáň. (red)

Poslat nový komentář