Zprávy

Lídr okresní ČSSD opět s heslem „V Olomouci za region Prostějovsko!“

Alois Mačák
Alois Mačák

A. Mačák, náměstek hejtmana pro dopravu: Peníze neprojídáme, ale investujeme!

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady statutárního města Prostějova Alois Mačák působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Prostějova. Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast dopravy. Požádali jsme jej o zodpovězení několika otázek týkajících se nejen dopravní problematiky.

Veletrh práce se koná již tento čtvrtek!

ilustrační foto plakát

Ve čtvrtek 22. února v době od 9 do 16 hodin se bude v Městském divadle v Prostějově konat veletrh práce.

Návštěvníky čekají nabídky práce a brigád z různých odvětví, osobní setkání se zaměstnavateli z regionu, přehledné informace o firmách a pracovních pozicích a přednášky na téma První dojem, Jak na pracovní pohovor, Jak na motivační dopis a další.

"Vstup je zdarma," vzkazují pořadatelé z MP Agency. Bližší informace na https://www.veletrhyprace.cz/prostejov2/. (red)

 

Farnost dostala další příspěvek na opravu varhan

ilustrační foto

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na IV. etapu restaurování hracího stroje varhan. 

Sto tisíc korun obdrží Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov. "Oprava varhan bude dokončena již brzy," informovala zastupitele Zuzana Bartošová z KDU ČSL.

Plné dokončení oprav totiž předpokládá Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov na termín prostějovských hodů 2018. Celkový rozpočet opravy varhan činí cca 2 500 000 Kč, do konce roku 2017 bylo proinvestování 2 050 000 korun. 

Zastupitelé neprodali pozemek developerovi

ilustrační foto MMP

Na pondělním jednání Zastupitelstva města Prostějova se projednával i odprodej pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova, orné půda o výměře 18.708 m2. Zájemce se na město obrátil z důvodu realizace investičního záměru – stavby pro bydlení. Dle vyjádření žadatele ze zkušenosti z dřívějšího projektu na ulici Plumlovská ví, že je v Prostějově nedostatek pěkného bydlení, o který má a hlavně bude mít zájem spousta lidí. Zastupitelé odsouhlasili doporučení Rady města a prodej odmítli.

Odbor územního plánování a památkové péče, Odbor rozvoje a investic a Komise pro rozvoj města a podporu podnikání prodej předmětného pozemku nedoporučily. "Odbor SÚMM upozornil na skutečnost, že předmětný pozemek je zemědělsky obhospodařován a je zatížen věcným břemenem umístění telekomunikační sítě, a dále na skutečnost, že na předmětném pozemku se nachází vedení vodovodu a sdělovací vedení, včetně jejich ochranným pásem," dodal předkladatel, náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (ber)

Město vykoupí další pozemek pro cyklostezku v Určické

ilustrační foto plán MMP

Zastupitelstvo města Prostějova na svém pondělním jednání schválilo výkup části pozemku p.č. 6484/2 – orná půda v k.ú. Prostějov v Určické ulici o výměře cca 20 m2 od spoluvlastníků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Důvodem je plánovaná stavba cyklostezky.

„Na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova se obrátil v souvislosti s uvažovanou investiční akcí Statutárního města Prostějova „Cyklistická stezka v ulici Určická II. etapa - Prostějov“. Odbor rozvoje a investic se žádostí o dořešení majetkoprávních vztahů mimo jiné i k pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov, který má být uvedenou stavbou dotčen v rozsahu cca 20 m2.

Přednáška profesora Jana Sokola je zrušena!

ilustrační foto

Farní sbor ČCE v Prostějově pořádá cyklus přednášek Demokracie - Kultura - Křesťanství k výročí 100 let vzniku Československa. První z nich se měla konat 25. února, kdy měl vystoupit profesor Jan Sokol na téma Národ a stát Stát a demokracie - smysl národního státu - potřeba nadnárodní integrace.

„Přednáška je zrušena ze zdravotních důvodů pana profesora," vzkazuje za pořadatele, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prostějově, Jan Jun. (ber)

Čokofestival fotoaparátem a videokamerou Jiřího Pospíšila

ilustrační foto

Jak jsme informovali čtenáře Prostějovských novinek, o víkendu proběhl v Olomoucké Šantovce Čokofestival. Fotografie a ohlédnutí za touto akcí nám do redakčního e-mailu zaslal JIří Pospíšil. Děkujeme.

"Zasílám malé videoohlédnutí za čokoládovým festivalem 2018. Ten se konal v Olomoucké galerii Šantovka. Vůně čokolády odstartovala v pátek šestnáctého a trvala do osmnáctého února. Konala se tu výstava, na které jsme se mohli dozvědět například i o historii čokolády, probíhalo vaření s čokoládou i stánkový prodej, dále degustace, workshop a taneční vystoupení", napsal k zaslaným fotografiím a videu Jiří Pospíšil. (red)  

Příběhy bezdomovců. Příběh sedmý - Josef

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Patnáctého února 2016 se v Prostějově poprvé rozjel projekt Polévka bezdomovcům. U jeho zrodu stál student střední školy Jan Šmída, který ve spolupráci s Miladou Sokolovou projekt rozjel. Ten pokračuje díky dobrovolníkům třetím rokem. Za dobu svého trvání vzbudil spoustu ohlasů, kladných i záporných.

Protože se v komunitě lidí bez domova pohybuji už nějaký pátek, rozhodla jsem se zveřejnit několik jejich příběhů. Jsou to lidé, kteří se v těžké životní situaci ocitli nečekaně. Nepostavila se za ně rodina, pokud nějakou mají, pomocnou ruku jim nepodala ani společnost. Někteří se mi ztratili z očí, jiné potkávám dodnes. Byla bych ráda, kdybyste si při čtení uvědomili, že bezdomovce nelze vymýtit, lze jim jen pomoci. A vězte, že mnozí si tu pomoc opravdu zaslouží.

Příběh sedmý: Josef

Požár v lakovně likvidovaly tři jednotky hasičů

Foto HZS Olomouckého kraje

V pondělí 19. února 2018 byl v 9:45 hodin oznámen na operační středisko HZS Olomouckého kraje požár v hale lakovny v Jeseníku na ulici Janáčkova. 

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Jeseníku a dobrovolní hasiči z Jeseníku a České Vsi. Hasiči po příjezdu zjistili, že požár vznikl v technologii stříkacího stroje v hale lakovny, plameny zasáhly i několik uskladněných barev a ředitel. Hasiči požár zlikvidovali za necelou hodinu.

"Výše škody byla předběžně vyčíslena na 200.000 Kč, příčina vzniku požáru se šetří," uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková. (red)

 

Smog zasáhl Prostějov

ilustrační foto ber

Rozptylové podmínky na severu Moravy a Slezska se znovu zhoršily. V Moravskloslezském kraji vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Špatně je na tom i Prostějov, kde je vyhlášen stupeň číslo 5.

V Prostějově byla ve 13,25 hodin koncentrace polétavého prachu 91 mikrogramů. Mezní hranice je 50 mikrogramů. (Zdroj ČHMÚ)