Kontroly práce neschopných. V Olomouckém kraji dostal sankci každý čtyřicátý devátý

Kontroly práce neschopných. V Olomouckém kraji dostal sankci každý čtyřicátý devátý
ilustrační foto

Od ledna do konce června zkontrolovali pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení celkem 84 219 pojištěnců, kteří byli v pracovní neschopnosti. Šlo zejména o kontrolu toho, zda práce neschopný dodržuje lékařem daný režim. V 1686 případech však přišli na to, že nemocný režim porušuje a udělili mu řádný postih v podobě zkrácení či odnětí nemocenské dávky. 

Kontrola nemocného plní především preventivní funkci. Cílem není někoho trestat nebo postihovat, jde zejména o to, aby dočasné pracovní neschopnosti nebylo zneužíváno. Kontroly se provádějí na základě plánu, který si podle aktuální situace sestavuje přímo správa sociálního zabezpečení, a konají se během celého roku. Obecně platí, že práce neschopný může být zkontrolován kdykoli a pokud má sociální pracovník podezření, může ho navštívit i ve velmi pozdních hodinách. Kontrolu však kromě povolaných sociálních pracovníků může provést i zaměstnavatel, a to v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti zaměstnance.

Aby se nemocný vyhnul sankci, musí dodržovat určité povinnosti, které z neschopenky vyplývají. Patří mezi ně například dodržování lékařem stanoveného režimu, zdržovaní se na adrese, která je v neschopence zaznamenána a také musí mít místo svého pobytu viditelně označené jmenovkou, zajištěné funkčním zvonkem či přístupem ke dveřím. Pokud zaměstnanec na neschopence povinnosti porušuje nebo nedodržuje, okresní správa sociálního zabezpečení zahájí správní řízení, jehož výsledkem může být postih v podobě zkrácení či odnětí nemocenské dávky.

Nejvíce sankcí sociální pracovníci udělili v Plzeňském kraji, a to 256. Na druhém místě se se 173 postihy ocitl Moravskoslezský kraj a Pardubický kraj obsadil se 152 prohřešky třetí příčku. V Olomouckém kraji kontroloři přišli na 125 případů, kdy práceneschopný povinnosti porušil. Zkrácení či odnětí nemocenské dávky se tak týkalo každého devětačtyřicátého pojištěnce. (Zdroj MPSV)

Poslat nový komentář