V městské památkové zóně již nebudete bloudit

V městské památkové zóně již nebudete bloudit
Foto Olga Katolická
Další fotky: 
V městské památkové zóně již nebudete bloudit
V městské památkové zóně již nebudete bloudit

 

Městská památková zóna byla ustanovena a schválena již v roce 1990. Od té doby se však nestalo téměř nic, co by obyvatelům města připomnělo historické události či významná místa a osobnosti, jež byly úzce spjaty s Prostějovem. Změnil to Okrašlovací spolek města Prostějova.

Dva panely vyznačující hranice vnitřní památkové zóny byly v pondělí dopoledne instalovány na Husserlově a Pernštýnském náměstí. „Je to myšlenka našeho člena pana Josefa Decastello. Ale od té myšlenky do realizace uběhly dva roky,“ poznamenala předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová s tím, že k návrhu, jež předložila radě města, se postupně vyjadřovaly odbory magistrátu a následně i Národní památkový ústav v Olomouci. "Šlo nám o to, abychom přiblížili historii občanům Prostějova a návštěvníkům přímo na místě, v centru města,“ dodala Sokolová.

Pan Decastelo se už delší dobu zabývá problémem úbytku turistů v Prostějově. Obvyklá věta, že tu máme málo historicky významných zajímavostí jej očividně neuspokojila. „Existuje možnost získat informace o historii města. Jsou k dispozici brožury, ale i krásně a důkladně zpracované knižní vydání, ale kdo bude chodit po městě s otevřenou knihou? Na tomto panelu se každý dozví stručnou informaci o významném domě, místě či uměleckém díle a podle fotografie to bezpečně najde,“ říká pan Decastelo.

Nové panely vás upozorní na sochy významných osobností, na domy, které hrály roli v historii města či byly rodným domem známých osobností kulturního i společenského života města. „Ideální by bylo, kdyby na všech domech a dalších místech z našeho panelu byly destičky se stručnými informacemi. Ale to je asi hudba budoucnosti,“ řekl pan Decastello s tím, že ne každý občan je historik. Ale je potřeba, aby právě ti, co neznají historické milníky a události našeho města, měli možnost se s nimi seznámit.

"Děkuji velmi za spolupráci bývalému šéfovi odboru památkářů na radnici, panu Zádrapovi, za čas, který věnoval našemu projektu a posouval ho vpřed, a stejně tak Tomáši Vincencovi za fotografie a grafické zpracování", dodala Sokolová. (ok)

Poslat nový komentář