Zprávy - Prostějov

„O rekreační zařízení projevilo zájem Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, které údajně v současnosti jako jediné Krajské ředitelství policie nemá vlastní školící zařízení. V souladu se zákonem o majetku státu byly nemovitosti převedeny na Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,“...
Na zimu se netěšme. Zatím nebude Od 15. ledna do 11. února budou teploty průměrné. V příštím týdnu se budou minimální noční teploty pohybovat většinou od nuly do minus pěti stupňů Celsia, maximální denní teploty budou nejčastěji mezi nulou a pěti stupni. "Nejchladnější by měl být týden od 29. ledna do 4. února...
Výsledky voleb v kraji a na Prostějovsku Výsledek voleb je celkem jednoznačný, kromě Prahy Miloš Zeman zvítězil ve všech krajích. Na třetím místě skončil prezidentský kandidát Pavel Fischer, který kromě dvou vítězů jako jediný dosáhl výsledku přesahujícího 10 procent (10,24%). V Olomouckém kraji výsledky kopírují stav...
Bytové hospodaření města v loňském roce Bytová komise, která funguje při Radě statutárního města Prostějova, se schází na svých jednáních v nepravidelných intervalech dle potřeby. Jednání komise bývá přítomen jednatel Domovní správy Prostějov s.r.o. (DSP) Ing. Vladimír Průša a vedoucí odboru kanceláře jednatele Marie...
Na Winter Survival v Jeseníkách se chystá šedesát elitních vojáků Klání na bázi zimního přírodního víceboje se uskuteční v Hrubém Jeseníku od 28. ledna do 2. února. „Mezinárodního závodu Winter Survival 2018 se zúčastní šedesát českých a zahraničních vojáků. Českou armádu bude reprezentovat čtrnáct družstev. Z Belgie, Německa, Polska, Rakouska...
Kraj zkrátí čekací doby na pobyt v domovech pro seniory „Chceme, aby lidé, kteří se do domova pro seniory skutečně potřebují dostat, nemuseli čekat tak dlouho, jako dnes. Jiným seniorům, kteří trvalou péči nepotřebují, nabídneme terénní sociální služby, takže se jim dostane veškeré péče přímo u nich doma,“ vysvětluje novinky hejtman...
Prostějovsko vykazuje nejnižší podíl nezaměstnaných Naopak nejvíce se s nezaměstnaností potýkají v okresech Jeseník (7,2 %) a v Přerově (5,4 %). „Musím říci, že mám velkou radost z našeho regionu a těší mě vznik každé nové pracovní příležitosti pro obyvatele. V průmyslové zóně se do budoucnosti počítá s ...
Rádio Haná nabízí volná pracovní místa! Mediální konzultant Pokud chcete pracovat pro Rádio Haná jako mediální konzultant, budete vyhledávat a kontaktovat nové zákazníky, komunikovat a pečovat o ty stávající. Budete pro ně připravovat reklamní kampaně, a to jak jejich kreativní část, tak i tu administrativní. Jako...
Na stavbu cyklostezek dá kraj více peněz „Naší snahou bude podpořit zejména ty projekty, které pomohou řešit bezpečnou jízdu cyklistů v místech, jež jsou z pohledu dopravního provozu velmi riziková a nebezpečná,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. Vloni kraj vyčlenil na podporu budování...
Město opět zajistí zpětný odběr elektrozařízení Radní proto schválili uzavření dodatku Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s touto společností. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 1. 1. 2018. Místo zpětného odběru musí být viditelně označeno...