Zprávy - Prostějov

"Kdyby jste ji viděli, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 736 124 296. Jakákoliv informace o naší čtyřnohé člence rodiny nám pomůže. Děkujeme, " vzkazuje Dominika Ječmínková‎. (red)
Hlohová alej v Olomoucké ulici vzala za své Jako obrovské růžové kytice krášlily ulici rozkvetlé hlohy vždy začátkem května. Působily jako jakýsi důvěryhodný barometr, protože když začaly nakvétat, dalo se očekávat ochlazení. O tomto nepsaném pravidlu se každý rok přesvědčovali obyvatelé Olomoucké ulice i přilehlých...
Řidiči na Němčicku jsou "vzorňáci" Muži v uniformě se 20. února v ranních hodinách zaměřili na dodržování platných ustanovení zákona o pozemních komunikacích, zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek ze strany řidičů.  "V rámci akce bylo zkontrolováno celkem 103...
Nový přechod pro pěší a cyklisty přes železniční trať je zprovozněn Cyklostezka byla vybudována již koncem loňského roku při rekonstrukci přednádražního prostoru v ulici Sladkovského. Kvůli bezpečnosti zvolil projektant variantu mimo vysoce frekventovaný železniční přejezd na Olomoucké ulici a posunul přejezd pro chodce a cyklisty několik...
Maškary se v ostatkovém průvodu rozběhly dům od domu Na Popeleční středu 22. února připadá první den dlouhého půstu před Velikonocemi, proto tento víkend využili všichni, kdo mají rádi staré tradice, recesi a dobrou zábavu, do maškarních masopustních průvodů. V Alojzově se těšil maškarní průvod velkému zájmu.  „Slavení...
Okrašlovací spolek města Prostějova bilancoval uplynulý rok Hlavní aktivitou okrašlovacího spolku je a bude sázení stromů a úprava zeleně ve městě. Během loňské roku se ve spolupráci se střediskem sady a parky firmy .A.S.A. Technické služby Prostějov podařilo najít vhodnou lokalitu k ozelenění jižní spojky v ulici Boženy Němcové, dále...
Policista byl oceněn medailí za statečnost Ve středu 30.11.2011 v 09.15 hodin na Obvodní oddělení Němčice nad Hanou telefonicky oznámila pracovnice Obecního úřadu ve Vitčicích, že je u jednoho místního rodinného domu cítit plyn, na klepání nikdo nereaguje a má podezření, že se v domě nachází osoba. Hlídka policie vyjela...
Vylétnutá jiskra zapálila kotelnu zemědělské usedlosti Požár byl nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve čtvrtek 16. února 2012 v 14:54 hodin. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Litovle a dobrovolní hasiči ze Senice na Hané, Vilémova a Náměště na Hané. Po příjezdu hasiči zjistili, že...
Zastupitelé řešili smlouvu s Manthellanem Změna územního plánu se týká souvisejících ploch veřejného prostranství, zejména ulic Komenského, Křížkovského, Kostelní, Hradební a Úprkova, přičemž nedojde k rozšíření zastavitelného území.  Uzavřením Dodatku č. 2 by se mělo zlepšit nerovné postavení města. Smlouva je...
Kalamitní stav na Konicku odvolán Postupně tak došlo ke kompletnímu uvolnění komunikací pro následný průjezd vozidel s pluhy a zprovoznění komunikace mezi Prostějovem a Protivanovem, rovněž i okolních přilehlých cest k obcím, které byly po večerní situaci zcela neprůjezdné. Správa a údržba silnic k 16:30...