V Prostějově se rozjíždí projekt „Sladké sny, ježku!“

V Prostějově se rozjíždí projekt „Sladké sny, ježku!“
ilustrační foto
Další fotky: 
V Prostějově se rozjíždí projekt „Sladké sny, ježku!“
V Prostějově se rozjíždí projekt „Sladké sny, ježku!“
V Prostějově se rozjíždí projekt „Sladké sny, ježku!“

Město se připojí k projektu budování soustavy zimovišt pro ježky, bezobratlé a jiné živočichy. Jde o prosté navršené shrabané listí přikryté větvemi. Zimoviště budou doplněna edukačními tabulkami. Městská zeleň tu není jen pro potěchu člověka, ale je také domovem mnoha živočichů. Obtíže jim však může způsobit i prosté zimování. S námětem pomoci přišel předseda Komise životního prostředí Libor Marčan.

„Nápad se mi tak zalíbil, že jsme jej komisi představili a ve spolupráci s odborem správy a údržby majetku města jsme vytipovali lokality. Dobrým příkladem pomoci jsou právě prosté hromady listí. Nejde o hromadu nepořádku, ale při bližším pohledu jde o horu života, kterému pomůžeme přežít nehostinné zimní měsíce,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Vytipovali jsme ve městě deset vhodných lokalit. Dvě místa jsou v Kolářových sadech - u MŠ a poblíž ulice Šmeralova, dvě místa ve Vrahovicích - v parčíku a v sadu, dále na Joštově náměstí, ve vnitrobloku Brněnská - Mozartova, na sídlišti Svobody, v Krasicích u rybníka, v Čechovicích na návsi a v Domamyslicích u Mlýnského náhonu,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a připojil mapy zimovišť.

Termín realizace: je do 15. 11. 2019. (red)

Foto: MMPv

Poslat nový komentář