Univerzita Palackého v Olomouci otevře své brány. V sobotu

Univerzita Palackého v Olomouci otevře své brány. V sobotu
ilustrační foto

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou u nás, vzdělanost šíří už od roku 1573. Dnes ji tvoří osm fakult: Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd. Na nich si můžete vybírat z kvalitní nabídky bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Zájemcům o studium otevře Univerzita Palackého své brány už v sobotu 18. ledna.

Univerzitu Palackého v současnosti navštěvuje 22 000 posluchačů, což představuje pětinu obyvatel města Olomouce. Nabízí více než tři sta studijních programů a jejich možných kombinací. Studovat lze v prezenční i kombinované formě, jedno i více zaměření zároveň, a to i mezi různými fakultami.

Den otevřených dveří se koná od 8 do 14 hodin a jeho program najdete na https://www.studuj.upol.cz/moznosti-studia/dny-otevrenych-dveri/.

Univerzita Palackého se během dne otevřených dveří vždy snaží poskytnout návštěvníkům kompletní servis. K tomu slouží především informační bloky, které se konají na každé fakultě. Zde zástupci vedení jednotlivých fakult poskytují informace o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky nebo přijímacím řízení. Jsou připraveni zodpovídat i veškeré dotazy. Na každé fakultě bude rovněž možné získat propagační a informační materiály. Kromě informačních bloků připravují některé fakulty také doprovodný program. (red)

Poslat nový komentář