Prevence je v Prostějově na velmi dobré úrovni

Prevence je v Prostějově na velmi dobré úrovni
ilustrační foto

Preventivní činnost strážníků  je v Prostějově velmi rozsáhlá a dotýká se mnoha oblastí. V průběhu roku navštěvují všechny základní školy v Prostějově, mají k dispozici i videoukázky k řadě témat. Nechybí ani příklady z praxe. Cílem besed je seznámit děti s prací policie, vštěpování zásad bezpečného chování doma, na internetu, venku nebo v dopravě.

Všechny přednášky jsou uzpůsobeny věku posluchačů nejen obsahem, ale i počtem hodin. V průběhu roku dále MP Prostějov organizuje, vypomáhá  nebo se spolupodílí na nejrůznějších akcích. Spousta z nich se každoročně opakuje. Veřejnost se se strážníky námi může setkat i při preventivních aktivitách v ulicích města.

V roce 2020 bude Městská policie Prostějov nadále pokračovat v preventivním programu na základních školách. Na žádost pedagogů budou realizovány i besedy v mateřských a středních školách. Vzhledem k oblíbenosti budou zachovány i tradiční preventivní akce a soutěže.

„V polovině dubna připravujeme osmnáctý ročník soutěže O pohár Zdravého města. V květnu bude následovat Aktivní senior, jedná se o soutěž pro osoby nad 63 let. Na první červnovou sobotu je naplánováno měření rychlosti pro veřejnost na trase Severní obslužná komunikace. Organizaci soutěží zakončíme branným závodem na Hloučele. Soutěž O pohár primátora proběhne na konci měsíce září. Dále se budeme účastnit soutěží a akcí pořádaných i jinými organizacemi, tak jako v předešlém roce. Pokračovat budeme i v preventivních akcích Pes za to nemůže nebo Kde máte peněženku. Chybět nebudou ani preventivní akce zaměřené na chodce a cyklisty. V letních měsících proběhne IV. etapa značení jízdních kol syntetickou DNA,“ uzavřel výčet akcí ředitel městské policie Jan Nagy. (ber)

Ilustrační foto: MP Pv

Poslat nový komentář