VK Prostějov - SG Brno

Sobota, Leden 26, 2013 - 17:00
text: 

17.00 

VK Prostějov - SG Brno 

18. kolo extraligy