Informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů Regional Press s.r.o. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese naší společnosti nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese redakce@pvnovinky.cz.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou.

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Zadáním e-mailu dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas Regional Press s.r.o. zapsané Krajským soudem v Brně k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené dále zpracovávala v rozsahu nutném za účelem vyhodnocení soutěže, do které se zapojujete.
Svůj souhlas nám poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy. Tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Vedle práv uvedených pro jednotlivé účely zpracování výše se na nás můžete kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo chybné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Pokud máte za to, že pro zpracování Vašich osobních údajů chybí právní podklad nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, případně pokud jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás žádat o výmaz Vašich osobních údajů. V případě pochybností, zda zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem, máte rovněž právo na omezení zpracování, případně podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.