Policisté se zaměřili na koloběžky

Policisté se zaměřili na koloběžky
Foto PČR
Další fotky: 
Policisté se zaměřili na koloběžky

Koloběžky a elektrokoloběžky se stávají v posledních letech stále populárnějším dopravním prostředkem. S tímto trendem je bohužel spjata i narůstající neohleduplnost koloběžkářů, spojená s nedodržováním pravidel silničního provozu. Policisté proto zintenzivnili kontroly, které se zaměřují především na to, jak uživatelé koloběžek a kol dodržují platná pravidla zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Dopravně bezpečnostní akce tohoto typu proběhla i ve čtvrtek 22. července. Během několika hodin policisté zkontrolovali téměř sedm desítek osob. Přitom zjistili 13 přestupků, které, až na jednu výjimku, vyřešili uložením příkazu na místě. V jednom případě přestupek oznámili příslušnému správnímu orgánu. Akce obdobného charakteru se budou konat i v budoucnu.

Policisté radí a doporučují:

- Všichni, kteří jezdí na koloběžkách, by si měli uvědomit, že z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí dodržovat stejná pravidla, která se vztahují na cyklisty obecně. V případě porušení jim hrozí pokuty.

- Na koloběžce může jet jen jeden člověk. Toto upozornění platí především pro rodiče, které často vídáme, jak na koloběžce jedou spolu se svým dítětem.

- Cyklista mladší 18 let, musí mít za jízdy na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu. S ohledem na bezpečnost však doporučujeme přilbu i dospělým osobám.

- Koloběžka nepatří na chodník. Výjimku tvoří případy, ve kterých jezdec koloběžku vede, ne na ní po chodníku jede a také děti do 10let věku, které mohou k jízdě na koloběžce, i kole, chodník využít. (red)

Poslat nový komentář